poppies_4.jpg

Geschiedenis van de vestingen

De vestingen van Ieper zijn de best bewaarde van ons land. Ze hebben echter een bewogen geschiedenis achter de rug.

Hun verhaal begint tien eeuwen geleden, toen de stad ontstond aan de Ieperlee. Grachten en aarden wallen beschermden de burgers van de welvarende stad. De stadsversterkingen bereikten een eerste hoogtepunt rond 1390 met hoge muren en stevige hoektorens. Door de eeuwen heen werden de versterkingen aangepast om de steeds krachtigere wapens aan te kunnen.

Rond 1680 verbouwde de beroemde Franse ingenieur Vauban de vesting tot een enorm complex met voorversterkingen en bastions. Ieper verdedigde de grens van de toenmalige staten en was een buffer die vele botsingen tussen Europese vorstenhuizen moest incasseren. Elk liet zijn sporen na in het huidige vestinglandschap, de groene gordel rond de binnenstad.Veel vestingsbouwwerken zijn min of meer bewaard gebleven of gerestaureerd. De vestingroute verbindt deze door een mooi wandelpad. De route start aan het onthaalcentrum De kazematten (Bollingstraat 1), gaat via de Ijskelder over de Rijselpoort - een belangrijke toegangspoort met Poortwachterhuis en Saskamer,  tot aan het Kruitmagazijn. De ruimtes (behalve onthaalcentrum) zijn echter beperkt toegankelijk en kunnen enkel bezocht worden onder gidsbegeleiding.

In de vestingmuren zijn er op verschillende plaatsen overwelfde ruimtes die doorheen de geschiedenis voor verschillende doeleinden werden gebruikt. Het nieuwe onthaalcentrum De Kazematten achter de Sint-Jacobskerk is elke dag (behalve maandag) toegankelijk. Daar kun je de vestinggeschiedenis ontdekken aan de hand van een presentatie van tien eeuwen Ieperse vestingen.